Level Up Vlaardingen

Level Up

Over

Over

Kansengelijkheid houdt in dat elk kind en jongeren talenten ten volle moeten kunnen ontplooien, ongeacht de thuissituatie of omgeving waarin het opgroeit.

Het Talent en Stagehuis is een betekenisvolle plek voor jongeren en draagt bij aan het versterken van van bewoners en stagiairs, verbinding en participatie in de wijk, en de veiligheid en leefbaarheid rondom de Van Baerlestraat in de Westwijk.

Level Up biedt ruimte om te experimenteren en te innoveren. En daarmee in te spelen op de actuele behoeften van bewoners en de westwijk.

Doel

Het doel van het talent stage huis is om ruimte te geven aan de bewoners van de Westwijk om hun wijk betekenisvol en mooier te maken en voor hun eigen wijk activiteiten te organiseren. Vrijwilligers en stagiaires van verschillende studierichtingen krijgen de ruimte samen deze activiteiten uit te voeren. 

De stagiaires doen hiermee werkervaring op en kunnen zo hun opleiding afmaken. Bovendien krijgen zij de gelegenheid om breder te kijken dan hun eigen studierichting. Tevens wordt er coaching beschikbaar voor jongeren die het lastig vinden om op school goed mee te draaien of aansluitting te vinden bij leeftijdsgenoten. En er is ruimte om huiswerk te maken of begeleiding te krijgen als er thuis geen rustige plek is, of gebrek is aan materiaal.