Level Up Vlaardingen

Level Up

West aan zet

West aan zet

‘West aan zet’ bevordert jeugdparticipatie en talentontwikkeling. De programma’s van ‘West aan zet’ kunnen ook hulp bieden bij het vinden van studie- en stageplekken. West aan zet vergroot het zelfvertrouwen en de weerbaarheid van kinderen en jongeren door jeugdparticipatie, talentontwikkeling en eigenaarschap. Kinderen leren effectief communiceren, samenwerken, problemen oplossen en elkaars perspectieven respecteren. ‘West aan zet’ geeft kinderen een stem om ervaringen te delen en bewustzijn te vergroten over uitdagingen en omstandigheden. Maar ook hoe leuk radio te maken.